VEILIG DANSEN IN CORONATIJD

Wij volgen de regels/afspraken die volgens het basis protocol dans i.s.m.  dansondernemers Nederland zijn opgesteld in het kader van COVID-19. Dit protocol is afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MKB Nederland, VNO-NCW en de werkorganisatie FNV.

covid 19

 

Mondkapje verplicht tot bij ons in de zaal (tot nader bericht)

 

Bij het betreden van de danszaal dient u uw handen te desinfecteren. Dus bij ONS in de zaal.

Een CTB (coronatoegangsbewijs) is verplicht. Dit kunnen zijn: een vaccinatiebewijs (coronacheck app) of bewijs van hertstel of een negatieve testuitslag (niet ouder 24 uur).Daarnaast hanteren wij ook onderstaande vragen:

 

Voorafgaande aan elke dansles zullen wij u de volgende triage vragen stellen:

 1) Heeft u of één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen:

-neusverkoudheid of

-hoesten of

-benauwdheid of

-koorts (vanaf 38 graden Celsius)?

-plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

2) Heeft u in de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad? Zie punt 1

3) Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheisklachten?

4) Heeft u hooikoortsklachten en daarbij plotseling verlies van reuk en/of smaak?

5) Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen CORONA vastgesteld?

 

Als ALLE VRAGEN met NEE worden beantwoord, dan MAG u de dansles bezoeken.

Als er 1 vraag met JA wordt beantwoord, dan mag er NIET worden deelgenomen aan de dansles.